Vladimír Plecháč: Web technologie I. - popisovací jazyky

Dostala se mi do ruky kniha „Web technologie I. – popisovací jazyky“. Po nahlédnutí do obsahu (ten by se dal shrnout do těchto osmi zkratek: HTML, DHTML, CSS, XML, DTD, XHTML XSL a XSLT) jsem se zaradoval – konečně někdo popsal vše důležité pro tvorbu HTML stránek v jedné knize. Avšak radoval jsem se předčasně. Pokud by se udělovaly ceny jako je „Zlatá malina“ v hodnocení filmů, rozhodně bych tuto publikaci nominoval.

Ingo Dellwig-HTML 4 příručka tvůrce webu

Dle dávné tradice první vámi vytvořený program v novém programovacím jazyce by měl slušně pozdravit svět. Nejinak je tomu i v této publikaci a tak hned na začátku narazíte na ukázkovou stránku zobrazující „Hello World“. Po dalších několika desítkách stránek, které popisují základy HTML, se dostáváme k jádru celé knihy, kterou je nepochybně referenční příručka jazyka HTML. U všech značek je seznam jejich atributů a také (a to je velmi pěkná vlastnost) přehled, která verze jazyku a které verze dvou hlavních internetových prohlížečů tuto značku (případně atribut) podporují. Popis jednotlivých tagů je kvalitně vypracován, nechybí ani názorné ukázky. Jediná drobnost, která to trochu kazí, je absence alespoň částečných ukázek vzhledu uváděných příkladů.

Slavoj Písek: HTML tvorba jednoduchých internetových stránek

Jelikož žádný učený z nebe nespadl a jazyk HTML zatím ještě není pro běžné smrtelníky jazykem mateřským, je zřejmé, že se jej každý, kdo jej chce ovládat a používat (při vytváření vlastních stránek), musí poctivě naučit. Tedy pokud to není žabař a nešáhne po nějakém WYSIWYG editoru ala FrontPage a podobně – pro takovéto individua tato recenze rozhodně není určena.

Petr Pexa: Tvorba WWW a WAP

Tvoříte-li webové stránky, zajisté znáte situaci, kdy potřebujete nahlédnout do referenční příručky HTML, zjistit parametry JavaScriptové funkce, atributy objektu DOM, či přesnou syntaxi vlastnosti CSS. Vše výše uvedené a ještě pár dalších technologií (XHTML a WML) se autor pokusil sepsat do recenzované knížky s podtitulem „Kompletní referenční příručka“.

Miroslav Kučera: HTML kouzla na webu

Někdo vytváří stránky pro zábavu, jiný ze zvědavosti a další za peníze. Jedni k tomu využívají nejmodernější WYSIWYG editory a obdobné výkonné nástroje, druzí to mastí v Notepadu či editoru Vi. Pokud to ale myslí s webovou tvorbou vážně, musí všichni umět jazyk HTML a zejména pak znát základní fígle.

Elizabeth Castro: HTML 4 pro World Wide Web

S publikacemi o vytváření webových stránek se v poslední době roztrhnul pytel. A není se čemu divit, neboť mnoho uživatelů Internetu si chce vytvořit své vlastní stránky a tedy tyto knihy jdou poměrně dobře na odbyt.

Marek Prokop: CSS kaskádové styly pro webdesignéry

CSS kaskádové styly pro webdesignéry je již druhá kniha na toto téma, kterou napsal český autor. V tomto případě ji má na svědomí Marek Prokop, který je ve webdesignérské komunitě uznávanou autoritou (mimo jiné má na svědomí známý weblog o webdesignu „Sova v síti“).

Lucie Grusová: CSS pro úplné začátečníky

Další kniha nakladatelství Computer Press z edice pro úplné začátečníky se zaměřuje na kaskádové styly. Podle cílové skupiny vypadá její obsah – úvod do problematiky a vývoje HTML, seznámení se styly a způsoby jejich propojení se stránkami, základní rysy. Zbytek tvoří popis a výklad jednotlivých vlastností. Jako bonus naleznete v závěru test znalostí CSS i s řešeními (ale o správnosti odpovědí by se dalo polemizovat, neboť hned ta první je špatně). Čekal jsem na konci alespoň stručný přehled všech probraných vlastností, aby se knížka dala používat i při práci jako referenční příručka (rejstřík není v tomto případě úplně vyhovující). Místo toho jsem se dočkal pětistránkového textu o INSTALACI – nikoliv používání – programu TopStyle, což jsou pro lidi, kteří vytváří webové stránky, naprosto zbytečné informace.

Miroslav Kučera: CSS úvod do kaskádových stylů

Kaskádové styly jsou v současné době již nezbytnou součástí webových stránek a ti, kdož by se opovážili vytvářet stránky bez jejich použití si zaslouží na zadek, neboť takové myšlenky jsou velmi zpátečnické a nebezpečné (což dotyční určitě sami časem poznají).

Tomáš Miškovský: Macromedia Dreamweaver MX

Dreamweaver MX patří mezi nejlepší profesionální nástroje pro tvorbu webu, které vůbec existují. Díky tomu, že umožňuje pracovat přímo s kódem a zároveň i s vizuální podobou stránek, je velmi oblíbený nejen u HTML znalých návrhářů, ale i u začátečníků, kteří jej používají obdobně jako Microsoft Word.

 

Sekce